ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองท้ายบ้าน (หมู่บ้านบ้านท่าเรือ)
ปักเสาพาดสาดแรงสูง ซอยคลองท้ายบ้าน (หมู่บ้านท่าเรือ)
28/06/2564 08:30
28/06/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด