ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 KV บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
12/08/2565 08:30
12/08/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด