ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ถนอมทอง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง บ.ทุ่งแป๊ะ , บ.ทรัพย์ไพรวัลย์ บ.เทพประ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พาดสายแรงสูง 1 เส้น ระยะทาง 8.9 กม. สัปเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง และตัดจ่ายระบบไฟฟ้าใหม่
16/09/2564 09:00
16/09/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด