ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ดับไฟบริเวณ ม.3 ต.ป่าโมก เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
28/05/2563 09:00
28/05/2563 15:00
กฟอ.ป่าโมก
035-661333
ศราวุธ แก้วคง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ