ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำจำ ซอย 1
-ติดตั้งหม้อแปลง 50 KVA 1 เครื่อง
-เชื่อมสายเข้าหม้อแปลง
ผู้ได้รับผลกระทบ
-ผชฟ.บ้านน้ำจำ ซอย1 และซอยแยกย่อยจากซอย1 ทั้งหมด
-โรงงานบล๊อคชัยทวี
23/06/2564 08:30
23/06/2564 12:30
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับกระแสไฟ