ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
พาดสาย185 SAC จำนวน 3 เส้ร ระยะทาง 1.00 กม.
07/06/2562 09:00
07/06/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด