ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปากซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ ถึง ปั๊มบางจากก่อนถึงปากซอยกระเบื้องลีลา แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาออก กทม.) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการขยายช่องจราจรช่องคู่ขนานถนนพระราม 2 )
20/01/2562 08:00
20/01/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด