ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตลาดสดเทศบาล,ถนนเทศบาล 2 ถนนสมบูรณ์เกตุวัลย์,ถนนประชาอุทิศ,ถนนสุธาวาส,ตลาดนพรัตน์,ซอยพัฒนาภัณฑ์
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/05/2563 08:00
23/05/2563 17:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด