ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเทพราชนคร ท่าศาลา ซ.5-6
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
25/01/2562 09:00
25/01/2562 10:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด