ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณด่านปุ๊ช้ำถึงบ้านห้วยโป่ง หมู่บ้านที่ไฟดับ ม.1 ม.2 ,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8 และม.9 ตำบลสะเอียบ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแซมไลน์ เพิ่มขนาดหม้อแปลง
09/12/2564 09:00
09/12/2564 17:00
กฟอ.สอง
054591765
ดุสิต บุญทิพย์
ลำดับดาวน์โหลด