ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกแสลงพัน-สุดไลน์ปึกสำโรง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าไลน์ฟีดเดอร์ 4 สถานีไฟฟ้าวังม่วง เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาแซมไลน์และเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่สามแยกแสลงพัน ถึง บริษัทเฮ็ลธ์ฟูดส์ คอเปอเรชั่น จำกัด ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
19/02/2562 09:00
19/02/2562 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้ามวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ