ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมิตรภาพ 11 (ซอยสำเพ็งโคราช) ต.ในเมือง อ.เมือง
ดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
12/05/2563 08:30
12/05/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด