ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวฮ่องเต้
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
11/06/2562 13:00
11/06/2562 15:00
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด