ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงจำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณหมู่บ้านรจนา,หมู่บ้านตาคลีวิลล่า2,บ้านเขาใบไม้,บ้านโคกกระดี่ และหมู่บ้านตาคลีวิลล่า1
แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามวาระ ให้มีประสิทธิภาพ
22/10/2562 09:00
22/10/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี