ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกกระทิงแดง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ดับไฟย้ายแนวเสาแรงสูง แขวงทางหลวงขอนแก่น1 ขยายพื้นผิวถนน
01/07/2565 09:00
01/07/2565 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์