ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณรั้วไม้รีสอร์ท บ้านคลองวาฬ
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องจากทำการพาดสายเพิ่มเฟสแรงต่ำ บริเวณ รั้วไม้รีสอร์ท บ้านคลองวาฬ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
24/11/2563 09:00
24/11/2563 16:30
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียด1
2รายละเอียด2