ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านไอค่อนทาวน์ ฝั่งหมู่บ้านเทพธานี
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงหมู่บ้านไอค่อนทาวน์ ฝั่งหมู่บ้านเทพธานี
10/03/2564 09:30
10/03/2564 11:30
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด