ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคุ้งยาง ถึง บ้านท่าชัย
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง บริเวณ บ้านคุ้งยาง ถึง บ้านท่าชัย จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. บริเวณ หน้าโรงงานก้วงไถ่ฝั่งโรงงาน , บ้านป่ากุมเกาะ ซอย1-5 ม.5 , ซอย1-5 ม.14 , บ้านคลองหกบาท ถึง ฝั่งตรงข้ามปั๊มบางจากท่าชัย

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
23/12/2564 08:30
23/12/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ