ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองไทร ม.8 ต.นางลือ
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน บ.หนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 นาฬิกา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า(ชั่วคราว) ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
03/08/2564 09:00
03/08/2564 16:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
รัตพล เพชรน้อย
ลำดับดาวน์โหลด