ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบายพาส ปากน้ำ ถึง ห้าแยกวงเวียนนายอำเภอ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และรื้อถอนเสาไฟฟ้า กีดขวางแนวก่อสร้างถนน
13/06/2562 09:00
13/06/2562 15:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
โรม กันมา