ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านตระกูลคำ (ไม้งาม)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปรับแต่งเสาเอนและเปลี่ยนหัวเสาแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณหมู่บ้านตระกูลคำเลควิว, หมู่บ้านตระกูลคำมั่งคั่งมั่นคง และหมู่บ้านเคหะ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

บริเวณที่ดับไฟ
ตั้งแต่แยกขวามือ ก่อนถึงสำนักงานเทศบาลไม้งาม บริเวณหมู่บ้านตระกูลคำเลควิว, หมู่บ้านตระกูลคำมั่งคั่งมั่นคง, หมู่บ้านเคหะไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก และบ้านอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว
23/07/2563 09:00
23/07/2563 15:00
กฟจ.ตาก
055511121
สุรศักดิ์ บุญไชยสุริยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟ