ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.9 บ.ทุ่งคา(บางส่วน) ต.ชัยบุรี, ม.5 บ.ควนเทา บ.บางน้ำตาย หน้า ร.ร.ควนสินชัย ซ.ช่องขี้เหล็ก แปลงใหญ่ แปลงสองร้อยไร่, ม.7 บ.เขาเพร็ง, ต.ไทรทอง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
27/07/2565 09:00
27/07/2565 17:00
กฟย.ชัยบุรี
0983961090
ณัฐนนท์ ก้านทอง
ลำดับดาวน์โหลด