ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณทางรถไฟโรงโป๊ะ (ข้างร้าน ท.ทวิชเจริญยนต์) ถึงหน้าสามแยกเคไลน์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
12/10/2564 08:00
12/10/2564 17:00
กฟจ.กระบี่
038 426463 038 428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ดับไฟ