ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สร้อยละคร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้า สับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานมายาวนาน เพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงขึ้น เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. มีผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้ไฟที่อยู่ บ้านสร้อยละคร หลัง อบต.สร้อยละคร
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
19/07/2565 08:00
19/07/2565 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด