ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าข้ามเหนือ ต.บ้านแปะ .อจอมทอง .เชียงใหม่
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านท่าข้ามเหนือ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง .เชียงใหม่
09/03/2565 08:00
09/03/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด