ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหน้าร้านกี่หิ้นการไฟฟ้า ไปตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ขาเข้าเมือง หมู่บ้านศรีสุชาติ แกรนด์วิว ถึงบริเวณทางลอดแยกสามกอง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณหน้าร้านกี่หิ้นการไฟฟ้า ไปตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ขาเข้าเมือง หมู่บ้านศรีสุชาติ แกรนด์วิว ถึงบริเวณทางลอดแยกสามกอง
20/05/2563 09:00
20/05/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
120052020