ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.8ต.ม่วงหวานอ.หนองแซงจ.สระบุรี
ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนขาด ชำรุด บริเวณ ม.8ต.ม่วงหวานอ.หนองแซงจ.สระบุรี
20/07/2564 09:00
20/07/2564 11:00
กฟอ.หนองแซง
036399003
เอกพงศ์ ไทยธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ