ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 10 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ ตลาดยิ่งรวย และพื้นที่ข้างเคียง หมู่ที่ 10 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
24/03/2563 08:30
18/03/2563 16:30
กฟจ.สิงห์บุรี
นายธนากรณ์ นันทารมย์ เบอร์โทรติดต่อ 083-109-4704
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง