ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 บ้านโนน(แยกปากท้อง) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควี
27/11/2562 09:00
27/11/2562 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด