ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณถนนหัสนัย ไลน์หน้าร.พ.ตาคลี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในบริเวณถนนหัสนัย ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ บ้านเช่าธนกฎต,สวนอาหารต้นคูณ,กลุ่มบ้านตาคลีใหญ่ชุมชนที่๘,กลุ่มบ้านสวนสาธารณะสระทะเล,บ้านชลาลัย,ร้านอาหารในฝัน,เจเจ มินิมาร์ท,โรงพยาบาลอำเภอตาคลี,เซเว่น7-11หน้าร.พ.,หมู่บ้านอุดมสุข,สำนักงานตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต,ศูนย์งานหมอเส็ง,ร้นขนมBeSnack,บ้านจัดสรรเพอร์เฟคพาร์ค,และกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าในถนนหัสนัย ทั้งหมด บริเวณดังกล่าว
ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
19/10/2562 09:00
19/10/2562 12:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี