ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.กระนวน จากปั้มน้ำมันบ้านคำครึ่ง ถึง บ.คตำครึ่ง
ขอดับไฟตัดต้นไม้ใต้ไลน์ระบบจำหน่าย Feeder 9
23/07/2564 09:00
23/07/2564 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์