ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปลด Hotline clamp หม้อแปลง 49-004957 บ้านสันผักฮี้ ซอย 2 ซอย 4
รื้อ - ถอน นั่งร้านหม้อแปลง
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด