ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย7 สงขลา-นาทวี ตั้งแต่ ปากซอย ถึง ท้ายซอย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ซอย7 สงขลา-นาทวี ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00น. – 17.00น.
27/07/2565 13:00
27/07/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี