ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ถึง หน้าวัดโพธิ์ ตำบลหมากเเข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
22/05/2564 09:00
22/05/2564 16:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด