ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน้าโรงบาลสันป่าตอง - หน้าโรงเรียนกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ต. บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
28/05/2564 08:30
28/05/2564 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
053 - 311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง