ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังทอง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
23/05/2564 09:00
23/05/2564 13:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด