ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาอุดม ถึงบ้านภูจำปา ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
14/06/2565 09:00
14/06/2565 12:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด