ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง ขยายเขตฯ บจก.ทวินพร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi that behind Ta-Rua temple Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 24 December 2021 from 09.00 am. - 04.00 pm.
24/12/2564 09:00
24/12/2564 16:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร