ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านพรานกระต่าย (กลุ่มหนองแฝก) หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย
บริเวณบ้านพรานกระต่าย (กลุ่มหนองแฝก) หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
14/05/2563 09:00
14/05/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761-399
ปัญญา ฉ่อยทนง