ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเนินสะอาด,บ้านสร้างหิน,บ้านหนองบัว,บ้านหนองแวง,บ้านโคกทรายคำ,บ้านดอนหญ้านาง,บ้านโพนงาม,บ้านซอง,บ้านนามูลฮิ้น,บ้านรามราช,บ้านอ่างคำ,บ้านนาคำกลาง ตำบลนาราชควาย,ตำบลนาทราย
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านเนินสะอาด - บ้านนาคำกลาง (ฝั่งขวามือไปสกลนคร ฝั่งสนามบิน ) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
18/05/2564 08:00
18/05/2564 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด