ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพนสูง (คุ้มวัดป่าชัยมงคล)
ดับไฟทำงานปักเสาเเละพาดสาย 185 SCA itptmk' 200 เมตร
08/02/2561 08:00
08/02/2561 17:00
กฟอ.หนองหาน
042-261215,042261178
จิรายุ บุญรักษา
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ