ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงปากซอย3 เทศบาลพัฒนา1 ถนนเลี่ยงหนองมน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงปากซอย3 เทศบาลพัฒนา1 ถนนเลี่ยงหนองมน
28/03/2563 09:00
28/03/2563 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด