ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองฟบ ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานดับกราะแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยนสายแรงต่ำ ระยะทาง 240 ม.
17/06/2562 09:00
17/06/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด