ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 บ้านคลอง(ข้างวัดหนองคล้า) ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
งานขยายเขตุระบบจำหน่ายแรงสูง
10/05/2562 08:30
10/05/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด