ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเบ้อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหางดง มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย งานขยายเขตฯนายวรพจน์ เชาว์วุฒิมา ม.5 บ.เบ้อ(ถาวรธรรม) ตำบลสักผักหวาน อำเภอหางดง
14/06/2562 09:00
14/06/2562 14:00
กฟอ.หางดง
053-441-1093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ