ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟต.หนองพลับ บริเวณบ้านละเมาะ- บ้านทุ่งแฝก-บ้านหนองคู่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน,ป้องกัน ด้านแรงสูง รองรับงานรีโคลสเซอร์แทนดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ บริเวณทางเข้าบ้านละเมาะ-ทุ่งแฝก
03/08/2564 08:30
03/08/2564 16:30
กฟต.หนองพลับ
0802422199
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด