ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีตำรวจทางหลวง, บ้านพักตำรวจทางหลวง, ร้านเย็นตาโฟ, บ้านพักกรมทางหลวง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง F1 F5 และ F8 โดยการติดตั้งหัวเสา Riser Pole และพาดสาย SAC-185 เพื่อรองรับงานโครงการเคเบิลใต้ดิน
17/03/2565 08:00
07/03/2565 17:00
กฟจ.ตาก
055-511121
สราวุธ กาทอง
ลำดับดาวน์โหลด