ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | หัวหิน ซอย 14
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ซอย หัวหิน 14 และ หัวหิน 12,16 บางส่วน
21/11/2562 08:30
21/11/2562 15:00
กฟอ.หัวหิน
032-516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารประกอบ