ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์วัดพระบรมธาตุสวี ตั้งแต่บ้านชุมแสง,บ้านลุ่มญวณ,บ้านหัวกราย,บ้านควนค้อ,บ้านแก่งกระทิง,บ้านในช่อง,บ้านขอนขวาง,ตำบลทุ่งระยะ
ไลน์วัดพระบรมธาตุสวี ตั้งแต่บ้านชุมแสง,บ้านลุ่มญวณ,บ้านหัวกราย,บ้านควนค้อ,บ้านแก่งกระทิง,บ้านในช่อง,บ้านขอนขวาง,ตำบลทุ่งระยะ
12/06/2562 09:00
12/06/2562 12:00
กฟอ.สวี
077557025
ชนัญธิดา หีดฤทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด