ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนคลองชลประทาน จากบ้านน้อย(ติดคลองชลประทาน ถึงบ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย ,หมู่บ้านในเขตตำบลท่าหลวงทั้งหมด,บ้านดงใหญ่ ม.5, ม.12 , ม.13 ม.17 , ม.20 และบ้านทับควาย ม.5 ต.ชีวาน (เส้นสีแดง ในแผนผัง)
งานดับไฟปฏิบัติงานไลน์เมน จาก KGA06R-01 บ.น้อย ถึง KGA06S-08 หน้า อบต.บ้านดงใหญ่ เพื่อติดตั้งสวิชท์ชั่วคราวรองรับปรับปรุงระบบจำหน่าย
07/02/2561 08:30
07/02/2561 16:30
กฟอ.พิมาย
09-3535-3232 โทรภายใน 14756
สุรศักดิ์ เอียจะบก